KRASOWY ZOSTAŁY ZAŁOŻONE JAKO WIEŚ NA PRAWIE NIEMIECKIM POD KONIEC XIII WIEKU.